Форма запиту на інформацію

 

Додаток 2
до рішення виконкому
Бортницької  сільської ради
                                                                             від 06 червня  2011 року
 
                                                                                      Сільському голові        с.Бортники
                                                                                      Трохименку В.Я.
 
ЗАПИТ
на отримання інформації
Я, ______________________________________________________________
                                     (прізвище, ім.»я, по-батькові)
 
що проживаю за адресою:__________________________________________
_____________________________________________________________
 
прошу надати мені наступну публічну інформацію:
Вид інформації___________________________________________________
                  (рішення сесії сільської ради, рішення постійної депутатської комісії, інше)
 _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
 
Назва документа:_________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
 
Реквізити документа:______________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
 
Короткий зміст документа:_________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
 
Мій телефон:_______________________.  E-Мail____________________
 
Дата______________________    Підпис ______________________________
 
Реєстраційний   №______________                        від___________________
Підпис відповідальної особи________________________