Рішення

                                                 У К Р А Ї Н А
                                 БОРТНИЦЬКА    СІЛЬСЬКА  РАДА                                                            ТУЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ,   ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                              ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

      

06 червня   2012 року

с. Бортники                                                                       

 

                                            Р І Ш Е Н Н Я  № 56

 

Про організацію в Бортницькій  сільській раді
роботи щодо доступу до публічної інформації

 

Заслухавши інформацію сільського голови Трохименка В.Я. «Про організацію в Бортницькій сільській раді роботи щодо доступу до публічної інформації» та на виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації” №2939/УІ від 13.01.2011., Указу Президента України „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації  №547 від 05.05.2011 року , згідно ст.. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет сільської ради .

                                                            В И Р І Ш И В:

1.Інформацію сільського голови  з даного питання  взяти до відома.

2.  Організація доступу до публічної інформації здійснюється у відповідності до Положення про доступ до публічної інформації у  Бортницькій  сільській раді (Положення додається )

3. Призначити Шевчук Ірину Миколаївну , секретаря Бортницької сільської ради, відповідальною за організацію в сільській раді роботи щодо доступу до публічної інформації та надання витребуваної інформації

4. Затвердити  зразок  запиту на інформацію (зразки додаються). 

 5. Контроль за виконанням даного  рішення покласти на сільського голову та секретаря виконкому .

 

 

 

 

Сільський голова                                                                   В.Я. Трохименко