Правила благоустрою

Проект  


УКРАЇНА 
БОРТНИЦЬКА  СІЛЬСЬКАРАДА 
ТУЛЬЧИНСЬКОГОРАЙОНУ 
ВІННИЦЬКОЇОБЛАСТІ 
______сесія   шостого    скликання 

РІШЕННЯ

Від «__» _________ 201 р.                                                                                    с. Бортники


ПрозатвердженняПравил 
благоустрою   Бортницькоїсільської ради

            З метою формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, захисту довкілля, покращення санітарного стану, збереження об'єктів та елементів благоустрою, зелених насаджень, відповідно до  Закону України „Про благоустрій населених пунктів”, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"  Бортницька сільська рада вирішила: 

1. Затвердити Правила благоустрою Бортницької сільської ради, що додаються. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію з питань бюджету , регулювання земельних відносин , благоустрою(голова Яремчук Т.П.).  

Сільський голова                                                               В.Я. Трохименко 

 

Правила  благоустрою   території Бортницької сільської ради

1. Загальні положення

          Правила благоустрою території села Бортники Тульчинського району Вінницької області  (далі – Правила) розроблені з врахуванням законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених пунктів”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про відходи”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, інших законів та нормативних актів України, які регулюють правовідносини у сфері благоустрою населених пунктів.

Дія цих Правил поширюється на правовідносини, що виникають у сфері благоустрою села і спрямовується на створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Учасниками правовідносин з питань благоустрою села, згідно з цими Правилами, є керівники та інші посадові особи підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування, а також населення територіальної громади, яке на ній проживає.

Координацію діяльності у сфері благоустрою і санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку у селі здійснює сільська рада

Управління у сфері благоустрою села здійснює виконавчий комітет Бортницької сільської ради.

Рішення сесії Бортницької сільської ради щодо благоустрою села є обов’язковим для виконання розміщеними на території села  підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

Благоустрій здійснюється в обов’язковому порядку на всій території населеного пункту.

2. Забезпечення державних, громадських та приватних інтересів у сфері благоустрою населеного пункту

Кожен громадянин села має право на вільний доступ до Правил, на участь в обговоренні проекту Правил, внесення до них змін та на участь у розробці і здійсненні заходів з благоустрою території села.

Обговорення проекту Правил громадськістю здійснюється шляхом публічних обговорень та оприлюднення їх через наглядну агітацію.

Внесення змін до Правил  здійснюється сесією Бортницької  сільської ради у встановленому законодавством порядку.

При внесенні змін до Правил зберігаються вимоги щодо їх громадського обговорення і розгляду пропозицій та зауважень до них.

3. Повноваження органів самоорганізації населення у сфері благоустрою населеного пункту

Органи самоорганізації населення (вуличні  комітет) мають право:

- вносити в установленому порядку на розгляд Бортницької сільської ради пропозиції з питань благоустрою села;

- організовувати участь населення у виконанні робіт з благоустрою села;

- здійснювати громадський контроль за дотриманням Правил благоустрою населеного пункту;

- інформувати населення про здійснення заходів з благоустрою села;

- вирішувати інші питання у цій сфері відповідно до вимог чинного законодавства.

4. Порядок здійснення благоустрою та утримання території об’єктів благоустрою

4.1. До організації благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою залучаються підприємства, установи, організації усіх форм власності, громадські організації та мешканці населеного пункту.

4.2. Відповідальність за виконання цих Правил покладається на громадян , керівників та службових осіб підприємств, організацій і установ, розташованих на території села.

4.3. Роботи з утримання, реконструкції, капітального та поточного ремонту об’єктів благоустрою (парків культури та відпочинку,спортивних майданчиків, скверів, майданів, площ, вулиць, доріг, провулків, проїздів, пішохідних та велосипедних доріжок, пляжів, кладовищ, вуличного освітлення, зеленого господарства, будинків та споруд, а також інших територій загального користування), що належать до комунальної власності Бортницької  територіальної громади), виконуються спеціалізованими організаціями та підприємствами, які визначаються виконавчим комітетом сільської ради.

4.4 Території підприємств, організацій, установ та закріплені за ними земельні ділянки на умовах договору, які не відносяться до комунальної власності територіальної громади, утримуються в належному стані їх власником, або уповноваженою власником особою.

4.5. Роботи з нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів благоустрою виконуються лише за умови отримання дозволу у районному відділі архітектури та містобудування і за погодженням з виконавчим комітетом сільської ради.

4.6. Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки.

Власник або користувач присадибної ділянки повинен забезпечувати належне утримання території земельної ділянки загального користування,  прилеглої до його присадибної ділянки.

4.7. Прибирання та благоустрій при будинкових територій проводиться  власниками або користувачами  будинків чи земельними ділянками.

5. Заходи з реалізації Програми благоустрою території населеного пункту

Реалізація Програми благоустрою території населеного пункту здійснюється наступним чином:

5.1 Щорічно в лютому місяці розробляються і затверджуються заходи з благоустрою села на поточний рік. В разі необхідності, може коригуватись довгострокова програма благоустрою території села.

5.2. В заходах з благоустрою передбачаються конкретні обсяги робіт, які підлягають обов’язковому виконанню всіма підприємствами, установами, організаціями, що розміщені на території населеного пункту та громадянами, які на ній проживають.

5.3. Заходи, спрямовані на благоустрій, виконання робіт з ремонту та реконструкції об’єктів внутрішньогосподарського користування, озеленення, утримання в належному стані територій, що належать на праві власності підприємствам, установам та організаціям, фінансуються за рахунок цих підприємств, організацій та установ.

5.4. Благоустрій прибудинкових територій об’єктів нового будівництва, реконструкції і капітального ремонту будівель та споруд  здійснюється за рахунок коштів забудовників.

5.5. Благоустрій прибудинкової території власника житлового будинку здійснюється за рахунок власника цього будинку.

5.7. Відповідальність за виконання затверджених заходів з благоустрою села у повному обсязі несуть керівники  установ , організацій  розташованих на території сільської ради всіх форм власності .

6. Вимоги до впорядкування території населеного пункту

6.1 Права і обов’язки підприємств, установ та організацій у сфері благоустрою населеного пункту:

6.1.1 Підприємства, організації та установи мають право:

- брати участь у розробленні програм соціально-економічного та культурного розвитку населеного пункту і заходів з благоустрою їх територій;

- вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території села або призводить до її нецільового використання;

- вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю або здоров’ю громадян, їх майну та майну юридичної особи,

- брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових, реконструйованих та капітально відремонтованих об’єктів благоустрою;

- вносити на розгляд сільської ради пропозиції щодо поліпшення благоустрою села.

6.1.2 Підприємства, організації та установи у сфері благоустрою населеного пункту зобов’язані:

- утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку;

- утримувати в належному стані закріплені за ними  об’єкти благоустрою та прилеглі території;

- усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою і прилеглих територіях за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

- усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою та прилеглих територіях наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

- проводити згідно з планами, затвердженими виконавчим комітетом Бортницької сільської ради, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об’єктів благоустрою та прилеглих земельних ділянок;

-у процесі утримання  об’єктів благоустрою дотримуватись відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи  щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані;

- відшкодовувати збитки, завдані ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України.

Посадові особи підприємств, установ та організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров’ю громадян, на власних та закріплених за підприємствами, установами та організаціями територіях, відповідно до чинного законодавства та умов договору.

6.2 Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою населеного пункту

6.2.1. Громадяни у сфері благоустрою населеного пункту мають право:

- користуватись об’єктами благоустрою села;

- брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою населеного пункту;

- вносити на розгляд виконавчого комітету та сільської ради пропозиції з питань благоустрою села;

- отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території села та внесення змін, а також роз’яснення їх змісту;

- брати участь у здійсненні заходів з благоустрою села, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів, тротуарів і пішохідних доріжок, інших об’єктів благоустрою;

- вимагати негайного виконання робіт з благоустрою села у разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю, здоров’ю або майну громадян;

- звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров’ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності власників об’єктів благоустрою.

6.2.2 .Громадяни у сфері благоустрою населеного пункту зобов’язані:

- утримувати в належному стані власне подвір’я, прибудинкову територію і суміжний з ними тротуар, пішохідну доріжку та відповідну частину дорожнього полотна;

- дотримуватись правил благоустрою території села;

- не порушувати права і законні інтереси інших суб’єктів благоустрою села;

- проводити щотижнево санітарний день очищення, прибирання, підмітання тощо подвір’я, тротуару, пішохідної доріжки та вулично-дорожньої мережі комунальної власності територіальної громади села;

- своєчасно скошувати або іншими методами знищувати бур’яни на присадибній, прибудинковій та прилеглій до них придорожній території;

- складувати побутові відходи, опале листя, органічні рештки тощо в індивідуальних господарствах на території присадибної ділянки на купах для подальшого використання їх як органічного добрива;

- споруджувати туалети і зберігати гній на відстані не менше 30 метрів від джерел питної води;

- утримувати сторожових собак на прив’язі або без прив’язі лише в закритих дворах, щоб виключити можливість їх загрози здоров’ю громадян;

- на добровільних засадах здійснювати фінансування заходів з благоустрою населеного пункту , а також вулиць та прибудинкових територій за місцем проживання.

6.2.3. Громадянам у сфері благоустрою населеного пункту  забороняється:

- вивозити і вивантажувати відходи, траву, гілки, деревину, листя, сміття, використану тару, зокрема пляшки, виготовлені з полімерних матеріалів в не відведених для цього місцях, а саме: на вулицях, прибудинкових територіях, біля річок та водойм, лісосмугах, ярах та канавах;

- засмічувати папером, недопалками, ганчір’ям, пляшками, поліетиленовими пакетами, іншими відходами та предметами вулиці, площі, парки, сквери  та інші громадські місця;

- псувати газони, пошкоджувати і самовільно вирубувати зелені насадження;

- порушувати (руйнувати чи псувати) вулично-дорожню мережу, дорожні знаки, інші об’єкти благоустрою села;

- випалювати суху природну рослинність або її залишки без відповідного на це дозволу органів контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища;

- вивішувати об’яви на стінах будинків та інших споруд, автобусних зупинках, опорах зовнішнього освітлення, деревах та встановлювати реклами і оголошення у не відведених для цього місцях;

- мити автомобілі, мотоцикли, мопеди та інші транспортні засоби на прибудинкових територіях, тротуарах, у парках і скверах, на берегах річок і водойм;

- здійснювати проїзд по асфальтовому покриттю тракторів на гусеничному ходу;

- порушувати тишу на вулицях, площах, у парках, житлових будинках та інших громадських місцях у заборонений час (з 22-00 до 8-00), а також порушувати громадський спокій шляхом використання гучномовців та потужних освітлювальних приладів;

- порушувати права і законні інтереси громадян та інших суб’єктів благоустрою населеного пункту.

6.3 Організація утримання зелених насаджень на території села

Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах населеного пункту під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв.

Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом та сухостійних дерев, здійснюється за рахунок бюджетних коштів незалежно від підпорядкування об’єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або оренду – за рахунок коштів їх власників або користувачів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку.

Видалення зелених насаджень здійснюється згідно з “Порядком видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045.

Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними в межах села є:

- на об’єктах комунальної власності – сільська рада.

- на територіях підприємств, установ, організацій та прилеглих територіях - установи, організації і підприємства;

- на приватних садибах і прилеглих ділянках – їх власники або користувачі.

Негайне видалення пошкоджених дерев або кущів у процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійних та надзвичайних ситуацій, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю громадян чи майну громадян та/або юридичних осіб, може здійснюватися підприємствами, організаціями, установами власними силами або спеціалізованими організаціями згідно із замовленням та оплатою за виконані роботи з подальшим оформленням ордера на видалення зелених насаджень.

Проведення робіт з озеленення та видалення зелених насаджень на території населеного пункту здійснюються тільки за умови погодження з виконавчим комітетом Бортницької  сільської ради.

Охорона зелених насаджень села Бортники є громадським обов’язком кожного жителя. Усі громадяни села повинні підтримувати чистоту, порядок в рідному селі, бережливо відноситися до зелених насаджень.

6.4 Організація санітарного очищення території села

6.4.1. Загальносільським санітарним днем на території Красилівської сільської ради встановлюється кожний четвер тижня.

6.4.3. Відповідальність та контроль за організацію санітарного очищення території села Бортники  покладається на  керівників  підприємств , установ  всіх форм власності , які розташовані на території Бортницької сільської ради та  жителів села.

Фінансування заходів з благоустрою населеного пункту

Фінансування заходів з благоустрою території села Бортники, утримання та ремонт об’єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів їх власників або користувачів, а також за рахунок пайових внесків власників будівель і споруд, розміщених на території об’єкта благоустрою, інших передбачених законом джерел фінансування.

Фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту може здійснюватись за рахунок коштів державного бюджету, районного та місцевого бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб та громадян, інших джерел, не заборонених законодавством.

Підприємства, установи та організації можуть на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту.

6.6    Перелік установлених законом обмежень на використання земельних ділянок об’єктів благоустрою

На об’єктах благоустрою населеного пункту забороняється:

- виконувати земляні, будівельні та інші спеціальні роботи без дозволу, виданого в установленому законодавством порядку;

- пошкоджувати тверде покриття доріг та тротуарів, а також самовільно втручатися в інженерні мережі ;

- вивозити і звалювати у не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя та інше сміття та влаштовувати стихійні звалища;

- складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

- самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, точки торгівлі з лотків, автомобілів і причепів, столиків, візків не у відведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу;

- встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України;

- випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях;

- розпалювати багаття, спалювати сміття, листя, гілки дерев та відходи виробництва тощо;

- кидати сміття, папір, тару на вулицях, площах, парках, інших громадських місцях, а також спалювати сміття в контейнерах та урнах;

- захаращувати придорожні території матеріалами, які негативно впливають на естетичний вигляд та архітектуру їх фасадів;

- наклеювати інформаційні, агітаційні та рекламні листівки, оголошення і плакати у не відведених для цього місцях;

- самовільно підключатися до електромережі зовнішнього освітлення та споживати електроенергію без приладів обліку.

6.7    Контроль за дотриманням Правил благоустрою території села Бортники

6.7.1. Державний контроль за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населеного пункту здійснюється центральним органом виконавчої влади та Тульчинською районною державною адміністрацією.

6.7.2. Самоврядний контроль у сфері благоустрою території села здійснюють Бортницька  сільська рада та її виконавчий комітет.

Самоврядний контроль за станом благоустрою території села здійснюється шляхом:

- проведення перевірок територій;

- розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

- участі в розробці та громадському обговоренні проектів благоустрою села і внесення відповідних пропозицій на розгляд сесії Бортницької сільської ради;

- подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів та цих Правил.

6.7.3. Громадський контроль у сфері благоустрою території села здійснюється громадськими інспекторами благоустрою населеного пункту, які залучаються до:

- проведення спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства у сфері благоустрою населеного пункту;

- складання протоколів про порушення законодавства у сфері благоустрою території населеного пункту і поданні їх органам державного контролю у цій сфері та правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності;

- допомоги органам державного контролю у сфері благоустрою населеного пункту у діяльності щодо запобігання порушенням законодавства про благоустрій населених пунктів та цих  Правил.

6.8    Відповідальність за порушення Правил благоустрою населеного пункту

До відповідальності за порушення цих Правил у сфері благоустрою населеного пункту, відповідно до вимог чинного законодавства, притягаються особи винні у:

- порушенні Правил благоустрою села Бортники (стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

- знищенні або пошкодженні зелених насаджень або інших об’єктів озеленення (стаття 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

- порушенні правил тримання собак і котів (стаття 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

- порушенні вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях ( стаття 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

- самовільному зайнятті території (частини території) об’єкта благоустрою села;

- пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів благоустрою населеного пункту.

Секретар сільської ради                                             І.М. Шевчук 

 

Аналіз регуляторного впливу до рішення Бортницької  сільської ради «Про затвердження Правил благоустрою  Бортницької  сільської ради»

           Цей аналіз регуляторного впливу (далі Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11.09.03 № 1160-IV і визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Бортницької сільської ради "Про затвердження Правил благоустрою Бортницької сільської ради", як регуляторного акту.

1.Опис проблеми

            Благоустрій-це візитна картка кожного населеного пункту. Стан вулично-дорожньої мережі, освітлення, озеленення та чистота це-оцінка як місцевої влади, так і громадського впливу. Це показник рівня участі громади у вирішенні проблем та перспектив розвитку сфери благоустрою

            На сьогоднішній день Правила благоустрою  Бортницької  сільської ради не розроблені. Дане питання не відрегульоване.

            Враховуючи вищевикладене Документ, на сьогоднішній день, повинен бути прийнятий для регулювання відносин щодо благоустрою населених пунктів.

            Регулювання викликане необхідністю розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів; організації належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення; створення умов для реалізації прав суб'єктами у сфері благоустрою.

            Склалася ситуація, коли немає чіткого визначення прав і обов'язків суб'єктів у сфері благоустрою, не визначені межі відповідальності між суб'єктами господарювання, населенням та органом місцевого самоврядування та немає єдиного систематизованого нормативно-правового акту, до якого можна б апелювати з тим, щоб захистити свої права і відстояти власні інтереси.

            Неможливість розв'язання даної проблеми за допомогою ринкових механізмів або чинних законодавчих та нормативно-правових актів вищих органів державної влади, пов'язана із тим, що існує пряма вказівка Закону на необхідність розв'язання подібних проблем саме за допомогою прийняття регуляторних актів. Зокрема ст.34 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" визначає, що Правила благоустрою території населеного пункту-це нормативно-правовий акт, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій та об'єктів благоустрою. Правила розробляються для всіх сіл, селищ, міст і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування. Орган місцевого самоврядування забезпечує вільний доступ населення та всіх зацікавлених до затверджених Правил.

2.Мета регулювання

            Метою даного регулювання є:

- створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

- збереження і охорона навколишнього природного середовища;

- забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

3. Альтернативи

            У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановлених цілей розглянуто таку можливість як:

- відмова від введення в дію запропонованого регулювання.

        Альтернатив запропонованому рішенню не має. Для благоустрою населеного пункту Бортницької сільської ради потрібен механізм регулювання, саме його і запропоновано.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв'язання проблем, і відповідні заходи

Рішення встановлює:

  1. Правила благоустрою та забезпечення чистоти і порядку , які визначають:
  2. учасників правовідносин у сфері благоустрою;
  3. об'єкти у сфері благоустрою, їх утримання та використання;
  4. обмеження при використанні об'єктів благоустрою;
  5. права та обов'язки підприємств, установ, організацій, усіх форм власності у сфері благоустрою;
  6. встановлюються заборони, щодо вчинення дій, що негативно впливають на благоустрій;
  7. основні вимоги до організації благоустрою у приватному секторі;

2. Відповідальність за порушення законодавства у сфері благоустрою.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей

      Досягнення мети, є можливим завдяки затвердженню рішенням сесії Бортницької сільської ради Правил благоустрою Бортницької сільської ради.

      Контроль за виконанням цього рішення пропонується покласти на постійну комісію з питань  бюджету , регулювання земельних відносин та благоустрою (голова комісії - Яремчук Тетяна Петрівна).

      Розробка рішення сесії  здійснюється за принципами:

- законності;

- гласності (відкритості та загальнодоступності);

-колегіальності.

6.Визначення показників результативності рішення

1.Показником результативності рішення є кількість порушень «Правил благоустрою» та забезпечення чистоти і порядку, кількість несанкціонованих звалищ сміття.

2. Суб'єктами господарювання та /або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акту, витрачатимуться кошти на утримання у належному санітарному стані територій прилеглих до їх будівель та споруд, об'єктів торгівлі.

      Встановити конкретний розмір коштів на прибирання території та кількість суб'єктів господарювання, в тому числі і фізичних осіб не являється можливим.

3. У відповідності з ч.5 ст.12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.03 №1160-IV рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/ або фізичних осіб з основних положень рішення визначається кількістю осіб, які:

- отримують регуляторний акт за запитами до органу місцевого самоврядування;

- отримують регуляторний акт або інформацію щодо основних його положень іншими шляхами визначеними в «Правилах благоустрою Бортницької сільської ради"

Обґрунтування терміну дії рішення

            Рішення є регуляторним нормативно-правовим актом, який діє на невизначене коло осіб, є загальнообов'язковим до застосування на території Бортницької сільської ради, термін дії якого довгостроковий (до прийняття нових нормативно-правових актів). У разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності, у нього вноситимуться зміни та корегування. Ризик зовнішніх чинників відсутній, так як впровадження «Правил благоустрою» відповідає чинному законодавству.